Uutisia vuosien varrelta

Dinosaurus tervehtii Viitostien kulkijaa Visulahdessa Mikkelistä Juvan suuntaan.

Kaikista parhaiten pysyt perillä, kun otat seurantaan sosiaalisen median kanavamme.

LAUSUNNOT

****

Viitostie ry esitteli uuden selvityksen Viitostien vaikutuksesta tien varren elinvoimalle (tiedote 15.11.2020)


Työtä viitostien eteen on tehty vuosikymmeniä ja työtä jatketaan edelleen, yhdessä. Yhdistykseen kuuluu 21 kuntaa, kuntayhtymä ja kaksi alueellista kauppakamaria. Tavoitteena on ympärivuotinen ja yhtäjaksoinen 100 km/h palvelutaso Lusista Kuusamoon.

Viitostien kehittäminen tukee valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ja strategisia linjauksia

Viitostie ry on tilannut uuden, ajantasaisen selvityksen viitostien merkityksestä tien varren kuntien ja kaupunkien elinvoimalle. Viitostie on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä: tiellä on vahvat metsä- ja elintarviketeollisuuden kuljetusvirrat ja se on merkittävä työmatkaliikenteen ja joukkoliikenteen pääväylä. Lisäksi viitostie on itäisen Suomen matkailun ja monipaikkaisen asumisen tärkein yhteys. Selvitys on tiedotteen liitteenä.

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmistuu 12 vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka tavoitteita ja strategisia linjauksia viitostien kehittäminen tukee. Marraskuun 12. päivä Viitostie ry:n hallitus esitteli selvityksen sekä keskusteli liikennehankkeista ja valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta useamman eri tahon kanssa.

Monta tapaamista hyvässä hengessä

Valtiovarainministeriössä tavattiin ministeri Matti Vanhanen sekä erityisavustaja Jari Flinck. Keskustelu oli hyvähenkinen ja kannustava. Ministeri Vanhanen avasi käynnissä olevia asioita valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Liikenne- ja viestintäministeriössä Viitostien edustajat tapasivat liikenne- ja viestintäministeri Harakan erityisavustaja Ilkka Hamusen. Osastopäällikkö, ylijohtaja Sabina Lindströmin ja kehittämisyksikön johtaja Timo Kievarin kanssa on sovittu marraskuulle etäkokous.

Väylävirastossa hallitus tapasi pääjohtaja Kari Wihlmanin, liikenneverkkojen suunnittelun toimialajohtaja Pekka Rajalan, johtaja Anna Jokelan ja toimialajohtaja Mirja Noukkan.

Päivän päätteeksi hallitus tapasi vielä ministeri Jari Lepän, avustaja Janne Tariman sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman parlamentaarinen ohjausryhmän jäseniä. Paikalla heistä olivat kansanedustajat Markku Eestilä, Raimo Piirainen, Janne Heikkinen, Toimi Kankaanniemi, Sheikki Laakso, Arto Pirttilahti, Seppo Eskelinen ja Ari Torniainen.

Viitostie ry:n hallituksesta paikalla olivat edustajat Mikkelistä Kemijärvelle. Yhdistyksen tavoitteena on valtion sitoutuminen Viitostien pitkäjänteiseen kehittämiseen. Ministeriön edustajat pitivät hyvänä, että Viitostien parantamista on tarkasteltu laajana kokonaisuutena maakuntarajat ylittävästi. Viitostien kehittämistarpeista on laadittu selvitys pitkälle aikavälille, mikä tukee osaltaan valtion vaalikaudet ylittävää liikennejärjestelmän tarkastelua.

Lisätietoja:

Viitostie ry:n puheenjohtaja, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784‬, kaija.savolainen@kuopiochamber.fi
Viitostie ry:n sihteeri ja tiedottaja, Saara Liukkonen, puh. 040 5020 583, saaraliu@saaraliu.fi
Viitostie ry:n varapuheenjohtaja, maakuntaneuvos Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, markkukakriainen@live.com
Viitostien varapuheenjohtaja Martti Turunen, puh. 0400 699 964, martti.turunen@kuusamo.fi

Sitowisen laatima selvitys (.pdf 6,6 Mt)

****

Viitostie ry:llä ja sen alueen toimijoilla on vahva tahtotila väylän parantamiseen (tiedote 28.8.2018)

Viitostie ry:n hallitus kokousti elokuun 28. päivä Juvalla. Johdon neuvonantaja Juhani Tervala esitteli kokousväelle häneltä tilatun raportin. Raportissa esitellään Viitostien kehityskäytävän merkitystä alueelle ja sen vahvistamista.

Raportti on laadittu yhteistyössä viitostiealueen maakuntaliittojen, kauppakamarien ja ELY-keskusten kanssa. Työhön on liittynyt selvitys ”Viitostien alueellinen ja kansallinen merkitys”, jonka on laatinut Timo Aro MDI:sta.

Kehitys edellyttää toimia

Viitostie ry:n puheenjohtaja Silja Huhtiniemi sanoo, että yhteinen, ylimaakunnallinen tavoite Viitostielle on – turvallinen, ympärivuotinen ja nelikaistainen100 km/h tie Lusista Kuusamoon. Tavoite edellyttää erityistoimia ja investointeja. Tahtotilan saavuttaminen parantaisi liikkumisen olosuhteita ja työmarkkinoiden saavutettavuutta asutus- ja työpaikkakeskittymissä. Viitostie ry esittää alueen maakuntahallituksille ylimaakunnallisen viitosväylän kehityskäytävän tarkastelun käynnistämisestä. Siinä tarkastellaan kaavoituksen ja liikennejärjestelmän suunnittelun tarpeita sekä ilmastotavoitteita.

Valtatie 5 on yksi Suomen pääteistä, joka yhdistää Etelä- ja Pohjois-Savon, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Lapin Helsinkiin. Valtatie 5 tuleekin tarkastella yhtenäisesti sen koko pituudelta ja laatia sen kehittämisestä kolmen hallituskauden, 12 vuoden, toteutusohjelma ja rahoitusarvio. Alustavasti hankkeen kustannusarvio olisi noin 900 milj. euroa (75 milj. euroa/v).

Raportin mukaan Viitostien varrella on tulossa investointeja seuraavan kymmenen vuoden aikana arviolta noin kymmenen miljardin euron edestä. Kun päätös Viitostien parantamisesta kerralla saadaan tehtyä, se luo positiivisen muutosvaikutuksen alueelle. Siksi on koko Itä-Suomen kilpailukyvyn kannalta välttämätöntä, että Viitostien parantamiseen sitoudutaan tulevassa 12-vuotisessa liikenneohjelmassa.


Lisätietoja:

Viitostie ry:n puheenjohtaja 2018-, Kuopion alueen kauppakamari toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, puh. 050 412 0559, silja.huhtiniemi@kuopiochamber.fi, varapuheenjohtaja Martti Turunen, puh. 0400 699 964, martti.turunen@kuusamo.fi ja varapuheenjohtaja, maakuntaneuvos Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, markkukakriainen@live.com

Johdon neuvonantaja Juhani Tervala, puh. 050 5527260, juhanitervala@gmail.com


Juhani Tervalan raportti (.pdf 7,7 Mt)


*****

Viitostie ry:n vuosikokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja (tiedote 26.4.2018)

Viitostie ry:n perinteinen vuosikokousseminaari ja vuosikokous pidettiin 26.4.2018 Helsingissä. Vuosikokouksessa tehtiin henkilövalintoja. Maakuntaneuvos Markku Kakriainen on toiminut puheenjohtajajana vuodesta 2008 lähtien tähän kevääseen asti. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi.

Kakriainen jatkaa varapuheenjohtajana Mikkelin kaupungin edustajana ja uudeksi yhdistyksen sihteeriksi tulee Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Teppo Leinonen. Nykyinen sihteeri Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Marko Tanttu jatkaa erityisasiantuntijana.

Paljon on saatu vuosikymmenessä aikaan

Markku Kakriainen sanoo, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on paljon saatu aikaan ja paljon asioita etenemään eri tahojen kanssa hyvässä yhteistyössä. Viitostien osalta on kyse pitkäjänteisestä ja sinnikkäästä työstä, joka kantaa hedelmää aikanaan. Viimeisimpiä onnistumisia ovat olleet mm. Lusi-Hurus välin ja Mikkelin kohdan valmistumiset sekä tänä keväänä käynnistynyt
Mikkeli-Juva välin työt.


Se, että olemme pystyneet panostamaan moniin kehityshankkeisiin, perustuu siihen, että aikaisempien puheenjohtajien Mikkelin entisen apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitaisen ja Juvan entisen kunnanjohtaja Heikki Laukkasen aikakaudella
rakennettiin taloudellinen uskottavuuspohja yhdistykselle, mikä on kantanut vuosikymmenen ajan, kiittelee Kakriainen.


Työ jatkuu


Vastavalittu puheenjohtaja Silja Huhtiniemi on Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja ja on toiminut Viitostie ry:n
varapuheenjohtajana useamman vuoden.


Vielä ei olla tavoitteessa, Huhtiniemi painottaa, Itäisen Suomen yhteinen tavoite on ollut Juva – Mikkeli välin jälkeen Kuopio
– Leppävirta
yhteyden parantaminen. Viitostie ry:n tahtotila on kehittää koko Viitostien yhteysväliä aina Kemijärvelle saakka. Huhtiniemi kertoo, että hyvä tavoitetaso Viitostielle on ympärivuotinen ja yhtäjaksoinen 100 km tunnissa.


Myös talvikunnossapitoon tulee kiinnittää huomiota. Paremmalla kunnossapidolla parannettaisiin turvallisuutta ja vähennettäisiin riskejä. Yritysten kannalta on merkittävää myös se, että huonosti hoidetuilla teillä ei päästä liikkumaan nopeusrajoitusten mukaan, joka nostaa omalta osaltaan kustannuksia kuljetusaikataulujen pidentyessä.


Yhteistyötä yli maakunta- ja kuntarajojen


Viitostie kulkee kuuden maakunnan, 11 kaupungin ja lukuisten kuntien lävitse. Kaikki tekevät töitä yhteisen tavoitteen eteen, niin kauppakamarit, maakuntaliitot kuin tienylläpitäjätkin. Kaikkien etuja palvelee, kun yksi pääväylistä on kunnossa.


Viitostie ry:n hallituksessa on edustettuna laajasti koko väylän varren kunnat ja kaupungit. Hallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan 2018:


Puheenjohtaja Silja Huhtiniemi (toimitusjohtaja, Kuopion alueen kauppakamari)
- 1. Varapuheenjohtaja Markku Kakriainen (maakuntaneuvos, emeritus)
- 2. Varapuheenjohtaja Martti Turunen (kaupunginvaltuuston 1. Varapuheenjohtaja, Kuusamon kaupunki)


Jäsen Jari Tolonen (kaupunginjohtaja, Kajaanin kaupunki)
- Varajäsen Mika Kilpeläinen (kunnanjohtaja, Sotkamon kunta) uusi
Jäsen Mervi Simoska (kunnanjohtaja, Juvan kunta)
- Varajäsen Juha Torniainen (kunnanjohtaja, Pertunmaan kunta)
Jäsen Markku Häkkänen (kunnanvaltuuston jäsen, Mäntyharjun kunta)
- Varajäsen Jarmo Vauhkonen (aluesuunnittelujohtaja, Etelä-Savon maakuntaliitto)
Jäsen Jari Kyllönen (Vs. apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki) uusi
- Varajäsen Jarmo Ronkainen (kaupunginjohtaja, Iisalmen kaupunki)
Jäsen Jari Kropsu (toimialajohtaja, Osuuskauppa Maakunta)
- Varajäsen Pasi Ahoniemi (kunnanjohtaja, Paltamon kunta) uusi
Jäsen Matti Raatikainen (kunnanjohtaja, Leppävirran kunta)
- Varajäsen Ari Kainulainen (tekninen johtaja, Siilinjärven kunta)

Sihteeri Teppo Leinonen (toimitusjohtaja, Etelä-Savon kauppakamari)
Tiedottaja Saara Liukkonen (yrittäjä, SaaraLiu)

Lisätietoja:

Viitostie ry:n puheenjohtaja 2018-, Kuopion alueen kauppakamari toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, puh. 050 412 0559, silja.huhtiniemi@kuopiochamber.fi

Viitostie ry:n puheenjohtaja 2008-2018, varapuheenjohtaja 2018-, maakuntaneuvos Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, markkukakriainen@live.com

Viitostien varapuheenjohtaja Martti Turunen, puh. 0400 699 964, martti.turunen@kuusamo.fi


***

Viitostie tärkeä myös Kuusamolle ja koko Koilliskairalle (tiedote 8.3.2017)

Viitostie ry:n hallitus kokousti viime viikolla Kuusamossa, missä tutustuttiin valtakunnan tasollakin merkittävään puunjalostusyritykseen Pölkky Oy:öön. Merkittävä osa yrityksen
sahatavarasta ja jalosteita kulkee markkinoille viitostietä pitkin. Kuljetusliike
Kantola&Koramo
Oy on myös hyvä esimerkki siitä, mitä sujuva väylä merkitsee elinkeinoelämälle. Yritys operoi Mäntyharjusta Lappia myöten Kaukokiidon lipun alla kuljettaen etelään muun muassa Pölkyn jalosteita ja takaisin huoltaa päivittäistavaraa Kainuun ja Kuusamon alueilla.


Teiden kunnossapidossa petrattavaa

Kuljetusliike Kantola&Koramon toimitusjohtaja Ville Koramo piti erinomaisena asiana Juva – Mikkelin välin parannustöiden
aloittamista vihdoin ja viimein tänä vuonna.

- Tämä viitostien osuus on ehdottomasti pahin liikenneturvallisuuden kannalta. Usein on ollut tilanne, että kuljettajamme

eivät ole uskaltaneet tieolosuhteitten vuoksi ajamaan, vaan on pitänyt jäädä odottamaan aurausta taikka suolausta, totesi toimitusjohtaja Koramo.

Talvisin teiden kunnossapidossa on vielä parannettavaa. Paremmalla kunnossapidolla parannettaisiin turvallisuutta ja
vähennettäisiin riskejä. Yritysten kannalta on merkittävää myös se, että huonosti hoidetuilla teillä ei päästä liikkumaan nopeusrajoitusten mukaan, joka nostaa omalta osaltaan kustannuksia kuljetusaikataulujen pidentyessä. Pohjoisimmasta osasta viitostietä tultaessa ei yhdellä kuljettajalla nykyisillärajoituksilla ajeta Helsinkiin.


Pölkky Oy:n talousjohtaja Kari Miettunen korostaa myös viitostien merkitystä heidän yritykselleen ja alueen elinkeinoelämälle.

Kuusamon elinkeinojohtajanakin toimineena hänellä on hyvä käsitys logististen yhteyksien merkityksestä aluekehitykselle.

- Viitostie on kohtuullisen hyvässä kunnossa välillä Kajaanista Kemijärvelle, mutta erityisesti talvikunnossapidossa on paljon
parannettavaa, peräänkuuluttaa Miettunen. Meidän toiminnalle tämä yhteysväli on erityisen tärkeä, joten sen liikennöitävyys pitäisi olla kunnossa ympäri vuoden.


Myös Kuusamon ja Kainuun matkailuelinkeinon kannalta viitostie on elintärkeä. Tästä olivat yhtä mieltä Kuusamon kaupungin

yhdyskuntajohtaja Mika Mankinen ja Osuuskauppa Maakunnan toimialajohtaja Jari Kropsu. Matkailuelinkeino hyvässä kasvussa ja saavutettavuus on oltava kunnossa.


Itäisen Suomen yhteinen tavoite on ollut Juva - Mikkeli välin jälkeen Kuopio – Leppävirta yhteyden parantaminen.

Viitostie ry on edelleen vakuuttunut siitä, että tavoite on oikea. Tämä tuli varsin selväksi yritysjohtajien puheenvuoroista. Viime kesänä Pohjois-Savon Ely-keskus levitti tieosuutta sen, minkä penkereet antoivat myötä. Olisi mielenkiintoista tietää miten paljon tästä on hyötyä liikenneturvallisuuden lisääntymisen lisäksi liikenteen sujuvuudelle. Eikä työt tämän jälkeenkään
lopu, sillä viitostie tarvitsee perusparannuksen myös Mikkelistä etelään. Mikkelin kohdan valmistujaisia vietetään elokuussa ensi kesänä.


Diplomityöseminaari toukokuussa Leppävirralla

Viitostie ry:n kevätkokouksen yhteydessä 30. toukokuuta Leppävirralla pidetään samalla myös Markus Ylösen diplomiseminaari.
Hän on tekemässä Viitostie ry:n tilaamana ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT:n ohjaamana diplomityötä ”Yritysten logistiset kustannukset case Viitostie”. Työssä selvitetään nopeuden noston 100 km/h vaikutuksesta yritysten
logistisiin kustannuksiin ja kilpailukykyyn. Opinnäytetyö luovutetaan liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön sekä liikenneviraston käyttöön.

Lisätietoja:Viitostie ry:n puheenjohtaja, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400

651 204, markku.kakriainen@chamber.fi

Viitostie ry:n varapuheenjohtaja Martti Turunen, puh. 0400 699 964, martti.turunen@kuusamo.fi


***

Viitostieseminaarissa puhumassa ollut Vehviläinen oli Yle Mikkelin haastattelussa (13.5.2016)

Viitostien Mikkelin kohdan remontti valmistunee etuajassa (11.5.2016)

Valtatie 5:n parannus Leppävirran ja Humalajoen välillä käynnistyy vapulta (28.4.2016)


***

Kehysriihestä positiivisia uutisia: Viitostien rakentaminen Mikkeli - Juva lähempänä kuin koskaan (tiedote 05.04.2016)

Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja, Viitostie ry:n puheenjohtaja Markku Kakriainen iloitsee Sipilän hallituksen kehysriihen päätöksiä. Vuosikymmenien työ itäisen Suomen valtaväylän – todellisen kehityskäytävän parantamiseksi etenee, kun tänään tehtyjen päätösten myötä Viitostie on toteutettavien tiehankkeiden listalla.

On erinomainen asia, että Mikkelin kohdan jälkeen päästään saumattomasti jatkamaan kohti pohjoista, toteaa Kakriainen. Hän antaa vilpittömän kiitoksen kolmen S:n yhteisymmärrykselle ja kiitokset ansaitsee myös liikenneministeri Anne Berner.

Ministerit Olli Rehn ja Lenita Toivakka pystyivät puolestaan omilla erinomaisilla taidoillaan vakuuttamaan koko hallituksen Viitostien taakse.

Tyytyväinen toimitusjohtaja Kakriainen kehuu myös erinomaista itäsuomalaista yhteistyötä elinkeinoelämän, maakunnan liittojen, Ely-keskusten ja Viitostie ry:n puitteissa.Ilman erittäin intensiivistä, tietopohjaan perustuvaa työtä tuloksia ei olisi saatu.

Etelä-Savon kauppakamarin ja Viitostie ry:n järjestämisvastuulla Mikkelissä 13.5.2016 pidettävä Viitostie -seminaari saa nyt iloisen ilmeen.

Lisätiedot: Markku Kakriainen 0400 651204

*****

Ministeri Anne Berneriltä ymmärrystä viitostien remontille (tiedote 26.2.2016)

Viitostie ry:n delegaatio kävi hyvähenkisen keskustelun liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin kanssa ministeriössä kuluvalla viikolla. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä on vahva ja yhteinen näkemys valtaväylän merkityksestä ja rakentamisen järjestyksestä. Tulevaisuuden unelma on 100 kilometriä tunnissa ympärivuotisesti Kuopiosta Heinolaan saakka. Unohtamatta Kuopiosta Lappiin saakka yltävän valtatien kunnostuksen merkitystä, infran Viitostiellä tulee olla kunnossa koko matkan etelästä pohjoiseen.

Ministeri Berner kertoi ymmärtävänsä viitostien merkityksen itäisen Suomen metsä-, metalli- ja kaivannaisteollisuuden kilpailukyvylle, matkailulle, maataloudelle ja elintarvikekuljetuksille sekä kuntien elinvoimaisuudelle.

Viitostie joka kulkee kuuden maakunnan, seitsemän kaupungin ja lukuisten kuntien lävitse on odottanut merkittäviä investointeja vuosikymmenten ajan. Viime hallitus teki päätöksen Mikkelin kohdan remontista ja se on hyvässä vauhdissa. Tavoitteena on tämän hallituksen aikana saada päätös remontista Mikkeli-Juva välille ja seuraavan hallituksen aikana päätös Leppävirta-Kuopio välistä.

Ministeri Anne Bernerin kanta Mikkeli-Juva välin kunnostamiseen oli hyvin myönteinen, mutta mitään varsinaisia lupauksia hän ei voinut antaa. Hän kiitti viitostien edustajia ja oli otettu, että osallistujat Kuusamosta Mäntyharjulle olivat samalla asialla. Päätöksiä on odotettavissa tämän kevään aikana. Ministeri toivoo, että pian liikenne nähtäisiin tulevaisuudessa palveluna, eikä pelkästään erillisenä osioina.

Tapaamisen lopussa todettiin, että viitostien vaikuttajilla ja ministerillä on yhteinen unelma, minkä toteutuminen jää nähtäväksi.

Lisätietoja:

Viitostie ry:n puheenjohtaja, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, markku.kakriainen@chamber.fi

Viitostien varapuheenjohtaja Martti Turunen, puh. 0400 699 964, martti.turunen@kuusamo.fi


***

Viitostiestä rakennetaan yhteismarkkinointikanavaa (tiedote 6.11.2013)

Viitostiestä ollaan kehittämässä ainutlaatuista yhteismarkkinointikanavaa, joka toteutuessaan sitoisi yhteen väylän varren yritykset ja matkailutoimijat.

Samalla Viitostiestä aiotaan tehdä elämyksellisin ja monipuolisin matkailureitti Helsingistä ja Pietarista Järvi-Suomeen, Kainuuseen ja Lappiin.

Hankkeelle pohjan loi Viitostie ry:n tilaama opinnäytetyö, Viitostie - yhteistyötä ja verkostoja matkailumarkkinointiin, joka valmistui elokuussa. Selvityksen mukaan yhteismarkkinointiin on halukkuutta.

Yhteismarkkinoinnin osalta on käynnistetty esiselvityshanke, jota hallinnoi Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan markkinointi- ja liiketoimintakonsepti, joka muodostaa maakuntarajat ylittävän yhteistyön pohjan.

Mukana rahoituksessa ovat Misetin lisäksi Navitas Kehitys Oy, Ylä-Savon kehitys Oy, Kainuun Etu Oy, Naturpolis Oy sekä Juvan ja Mäntyharjun kunnat. Kokonaiskustannuksiltaan 50 000 euron hankkeelle haetaan EU-tukea.

Jos esiselvitysvaiheen tavoitteet saavutetaan, niin toisessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa Viitostien varren palveluista sovitun konseptin mukainen markkinointikanava. Yhteismarkkinointihankkeen kokonaisbudjetti on noin 200 000 euroa/vuosi.

Hankkeessa on tarkoitus tehdä sähköinen alusta palvelemaan matkailumarkkinointia internetissä ja mobiiliversioissa sekä tuottaa sisältöä valitulle alustalle sosiaalinen media hyödyntäen. Markkinointia kohdennetaan raja-asemille, lähtösatamiin ja -kohteisiin yhdessä laivayhtiöiden, VisitFinlandin sekä Viitostien vaikutuspiirin yhteismarkkinointiorganisaatioiden kanssa.

Matkailuyritysten lisäksi hankkeeseen sitoutetaan muun muassa alueen kunnat, kehitysyhtiöt ja matkailuyhdistykset .

- - Vitostie ry:n esitys markkinointihankkeen valmistelusta on mielenkiintoinen. Valtakunnallisesti ja etenkin Euroopan mittakaavassa on reittipohjaisia markkinointikokonaisuuksia toteutettu paljonkin. Kuitenkin niiden toteutustapa on ollut hyvin perinteinen ja tietääkseni nyt valmistelussa oleva kokonaisuus teknologian hyväksikäyttöineen lienee ainutlaatuinen. Tottakai tartuimme toimeen ja lähdimme avustamaan operaation käynnistämisessä, koska mukana on merkittävä joukko yrityksiä ja kehittämisyhtiöitä laajalta alueelta, toteaa Miset Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki.

Myös Viitostien varren muissa kehitysyhtiöissä hanke saa kannatusta.

- - Viitosväylän markkinointi houkuttelevana ja kiinnostavana matkailureittinä tulee kytkeä tiivisti myös Pohjois-Savon maakunnallisen markkinointiohjelman käytännön työhön. Voidaanko Viitosväylästä luoda Suomeen Route 66:n kaltainen eeppinen valtatie? Aikoinaan Route 66 oli tärkeä vaellusreitti ja maantie, joka toi ympärilleen vaurautta. Tämä maantie myös yhdisti ihmiset taistelemaan yhteisten asioiden puolesta , ruotii Ylä-Savon kehitys Oy:n toimitusjohtaja Petri Pietikäinen .

Viitostien peruskorjaus etenee useassa kohdassa

Yhteismarkkinointihankkeen lisäksi Viitostie ry on tyytyväinen, että tien peruskorjaus ja suunnitelmat etenevät monella rintamalla.

Mikkelin kohdan 27 miljoonan euron remontti Pitkäjärven ja Kenkäveron kohdalla alkaa kesällä 2014.

Mikkeli-Juva yhteysvälillä on puolestaan menossa peruskorjaussuunnitelmien uudelleen arviointi, joka Pohjois-Savon ely-keskuksen ja Liikenneviraston linjauksen mukaan tehdään nykyisen tiesuunnitelman pohjalta ja uudessa maastokäytävässä Visulahdesta Nuutilanmäkeen Mikkelin pohjoispuolella.

Hankkeen kustannusarvio on 115 miljoonaa euroa. Kevennetyssä mallissa on tavoitteena karsia kalliita korjausratkaisuja ja painaa hankkeen kustannusarvio alle 100 miljoonan euron. Näin hanke olisi kilpailukykyisempi seuraavan hallituskauden hankekorissa.

- - ­Toiveemme on tietysti se, että Mikkeli-Juva välin toteutus voisi edetä alkuperäisten suunnitelmien mukaan ainakin pääosin, mutta ymmärrämme budjettipaineet. Tärkeintä on kuitenkin saada hanke liikkeelle seuraavalla eduskuntakaudella. Tätä aikataulua on myös Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen väläytellyt julkisuudessa, mainitsee Viitostie ry:n puheenjohtaja, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen .

Myös Mikkelin eteläpuolella peruskorjauksen suunnittelu etenee. Pohjois-Savon ely-keskus tekee parhaillaan yleissuunnittelua ja on valinnut sen pohjaksi tien linjaukset välillä Hietanen-Otava-Pitkäjärvi.

Lisätietoja:

Viitostie ry:n puheenjohtaja, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0 400-651 204, markku.kakriainen@chamber.fi

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki, puh. 044-7942210, kyosti.ylijoki@miset.fi

Ylä-Savon Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Petri Pietikäinen, puh. 040-7284350, petri.pietikainen@yla-savo.fi

Viitostien Mikkelin kohdan peruskorjaus LVM:n vuoden 2014 budjetissa (hallituksen esitys).

Viitostien logistiikkaseminaari Juvalla 17.5.2013 (materiaalit): http://www.viitostie.fi/seminaarit

Pääjohtaja Antti Vehviläinen vauhdittaa Viitostien logistiikkaseminaaria Juvalla (tiedote 29.4.2013)

Viitostien edunvalvontayhdistys, Viitostie ry, järjestää jäsenkuntiensa kauppakamareiden ja väylän varren maakuntien liittojen kanssa logistiikkaseminaarin Juvalla 17. toukokuuta klo 12 alkaen.

Seminaarissa pureudutaan logistiikan toimivuuteen ja merkitykseen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehitykselle.

Tilaisuuden ykköspuhujana on Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen, joka pääsee näin estradille kotipitäjässään Juvalla. Vehviläinen alustaa aiheesta Liikennepolitiikka Suomessa ja keskeiset investointihankkeet .

Seminaarissa oman puheenvuoronsa käyttävät myös tiejohtaja Petri Keränen Pohjois-Savon ely-keskuksesta ja toimitusjohtaja Jaakko Rahja Suomen Tieyhdistyksestä. Viitostietä logistisena väylänä käyttävät joroislaisen Famifarmi Oy:n Jukka Pehkonen ja juvalaisen Kruunu Herkku Oy/Krunex Oy:n Timo Marttinen kertovat asiasta yritysten vinkkelistä.

Viitostien mahdollisuuksia matkailulle avaa toimitusjohtaja Kari Turunen Saimaa Booking Oy:stä sekä opinnäytetyön tekijät Sirpa Uimonen ja Pirkko Vallinkoski Mikkelin ammattikorkeakoulusta.

Seminaarin avaa työlounaan jälkeen klo 12.45 Viitostie ry:n puheenjohtaja, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen.

Media on tervetullut seminaariin. Linkki sähköiseen ilmoittautumiseen https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Logistiikka_seminaari_8875

Katso myös http://www.facebook.com/wille.vitonen

https://www.facebook.com/wille.vitonen?ref=tn_tnmn#!/events/566023600084423/

Viitostien kunnostus Mikkelin kohdalla käyntiin selonteon mukaan (Tiedote/kannanotto 18.3.2013)

Viitostie ry:n mielestä maan hallituksen ja eduskunnan olisi sitouduttava elinkeinoelämän, kuljetusten ja matkailuvirtojen kannalta tärkeän pääväylän eli Viitostien kehittämiseen Mikkelin kohdalla ja siitä edelleen pohjoiseen.

<!--- ­Liikenneinvestoinneilla edistetään mitä parhaiten elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia. Niillä on suuri merkitys myös työllisyyteen. Julkisen talouden heikkenevistä näkymistä huolimatta maassamme on jatkettava määrätietoista liikenneväylien rakentamista ja kunnossapitoa, toteaa Viitostie ry:n puheenjohtaja, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen.

Viitostie ry:n hallitus korostaa, että Mikkelin kohdan peruskorjaus on saatava käyntiin tällä hallituskaudella kuten liikennepoliittisessa selonteossa on määritelty. Tiesuunnitelmat mahdollistavat töiden aloittamisen vuonna 2014.

Myös seuraavalla hallituskaudelle ajoitettu Viitostie kunnostus välillä Mikkeli - Juva on kaikkien mittareitten mukaisesti maan kärkihankkeita liikenneinvestointien hyödyn näkökulmasta (taloudellisuus, turvallisuus, ympäristöarvot).

Viitostie ry kiittää Pohjois-Savon Ely-keskusta ja Liikennevirastoa vastuullisesta ja ammattitaitoisesta otteesta Viitostien kehittämisessä. Tiesuunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella, mutta joutuu odottamaan ennen hyväksymistä Liikenneviraston ja liikenneministeriön uudelleenarviointia.

<!--- Mikkelin ja Juvan yhteysväli tulee peruskorjata uuteen maastokäytävään kuten perusteellisten ja vuosien työn tuloksena on suunniteltu. Tiesuunnitelman raju supistaminen ja tien kunnostus nykyisessä tieurassa pistää uusiksi maakuntakaavan, Mikkelin ja Juvan kuntakaavat ja voi lykätä näin hankkeen toteutusta jopa 10 vuodella.


Kuljetusalan ammattilaiset pitävät Viitostien murheenkryyninä Mikkeli-Juva osuutta (Tiedote 13.12.2012)

Viitostietä (Vt5) käyttävät raskaan liikenteen ammattilaiset pitävät koko väylän pahimpana pullonkaulana Mikkelin ja Juvan välistä tieosuutta. Kuljettajien ja kuljetusalan yritysten keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan Viitostie kaipaisikin kiireisintä kunnostusta juuri tällä tieosuudella.

Kuljettajien keskuudessa tehdyssä kenttäkyselyssä 25:stä raskaan kaluston kuljettajasta yksikään ei ollut täysin tyytyväinen Viitostiehen kokonaisuutena. Tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä kuljettajista oli 13.

Itäsuomalaisista kuljetusyrityksistä Viitostiehen oli tyytyväisiä vain viisi yritystä yrityskyselyyn vastanneesta 19 yrityksestä. Erittäin tyytyväisiä ei oltu yhdessäkään yrityksessä. Viitostien eri osista tyytyväisimpiä raskaan liikenteen ammattilaiset olivat Heinolan ja Mikkelin väliin. Huonoin osuus oli Mikkeli-Juva. Leppävirran ja Kuopion väliä pidettiin kunnoltaan keskinkertaisena.

Kuljetusyritykset olivat tyytyväisimpiä Viitostien liikenne- ja huoltoasemapalveluihin. Sen sijaan pyyhkeitä sai tien turvallisuus, leveys ja ohitusmahdollisuudet sekä tien yleinen kunto.

Viitostien kunnostuksen tulee jatkua saumattomasti (Tiedote/kannanotto 24.8.2012)

Viitostie ry:n mielestä hallituksen ja eduskunnan olisikin sitouduttava elinkeinoelämän, kuljetusten ja matkailuvirtojen kannalta tärkeän pääväylän eli Viitostien kehittämiseen Mikkelistä pohjoiseen.

- ­Liikenneinvestoinneilla edistetään mitä parhaiten elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia. Niillä on suuri merkitys myös työllisyyteen, toteaa Viitostie ry:n puheenjohtaja, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen.

Viitostie ry:n mielestä julkisen talouden heikkenevistä näkymistä huolimatta maassamme on jatkettava määrätietoista liikenneväylien rakentamista ja kunnossapitoa.

Viitostie ry:n mielestä jo ensi vuoden valtion budjettiin on saatava sitoumus tai korvamerkintä kunnostuksen jatkamisesta Mikkelin kohdalla ja edelleen Juvalle. Tieosuus on yksi valtakunnan päätieverkon pahimmista pullonkauloista ja liikenneturvallisuuden kannalta heikossa kunnossa.

Viitostie välillä Mikkeli - Juva on kaikkien mittareitten mukaisesti maan kärkihankkeita liikenneinvestointien hyödyn näkökulmasta (taloudellisuus, turvallisuus, ympäristöarvot). Tähän joukkoon kuuluu myös Leppävirta - Vehmasmäki rakentaminen. Tiesuunnitelmien osalta peruskorjaukset voisivat alkaa vaikka heti.

Viitostien liikennemäärät ovat jatkuvasti kasvamassa niin henkilöliikenteen kuin tavara- ja raaka-ainekuljetusten osalta. Myös merkittävä osa itäisen Suomen päivittäistavarahuolto hoidetaan Viitostietä pitkin. Se on kumipyörillä oleva päivittäistavaravarasto, joka liikkuu pääosin yöaikaan.

Viitostie ry jätti torstaina ja perjantaina Varkaudessa ja Mikkelissä vierailleelle eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaostolle kannanoton, jossa se toivoo Viitostien pitkäjänteisstä kehittämistä pätkärakentamisen sijaan.

Viitostie ry pitää valitettavana, ettei Itä-Suomen tärkein tiehanke sopinut kokonaisuudessaan valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon vuosina 2012-15 toteutettavien investointien listalle. Selonteossa hankkeelle osoitetaan vain 20 miljoonaa euroa, jolla saadaan toteutettua kunnostustyöt muutaman kilometrin osalta Mikkelin kaupungin kohdalla. Tämäkin uhkaa ajoittua hallituskauden lopulle, vaikka tiesuunnitelmat ovat valmiina.

Koko Mikkeli-Juva-tieosuuden peruskorjaus maksaa noin 100 miljoonaa euroa. Selonteossa välin kunnostus on ns. kakkoskorissa eli vuodet 2016-22 kattavassa suunnitteluohjelmassa.

Viitostie on myös Suomi-neidon logistinen selkäranka, joka yhdistää Helsingin ja Pietarin metropolit Järvi-Suomeen, Kainuuseen ja Lappiin.

Viitostietä on kunnostettu pätkittäin viime vuosina. Lusi-Mikkeli välillä valmistui viime syksynä Koirakivi-Hurus välille 24 kilometriä uutta tietä. Kuopion pohjoispuolella on meneillään Kallansiltojen kunnostus. Itä-Suomen maakunnat ovat linjanneet tärkeimmiksi väylähankkeiksi teiden osalta Mikkeli-Juvan ja Leppävirta-Kuopio välien kunnostuksen. Lisätietoja: Viitostie ry:n puheenjohtaja, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0 400 651 204, markku.kakriainen@chamber.fi

Markku Kakriainen jatkaa Viitostie ry:n puheenjohtajana (Tiedote 8.6.2012)

Viitostie ry:n puheenjohtajana jatkaa Etelä-Savon Kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen Mikkelistä.Myös varapuheenjohtajina jatkavat entiset eli kehittämispäällikkö Heikki Helve Kuopiosta ja kaupunginjohtaja Jari Tolonen Kajaanista.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin kunnanjohtajat Heikki Laukkanen Juvalta ja Jussi Teittinen Mäntyharjusta, kaupunginjohtajat Hannu Tsupari Varkaudesta, Timo Halonen Kuusamosta ja Martti Harju Iisalmesta sekä toimialajohtaja Jari Kropsu Osuuskauppa Maakunnasta.

Viitostie ry on Viitostien eli valtatie 5:n varren kuntien sekä yritysten muodostama yhdistys, jonka tavoitteena on edunvalvonnan tehostaminen sekä kannustaa yrittäjiä ja alueellisia viranomaisia matkailupalvelujen laajapohjaiseen kehittämiseen, markkinointiin ja monipuoliseen verkostoyhteistyöhön.

Vuosikokouksessa Kajaanissa yhdistys vetosi liikenneministeri Merja Kyllöseen, että Viitostien korjausta Mikkelin ja Juvan välillä kiirehdittäisiin:

Viitostie on valtakunnallisesti tärkeä logistiikkaväylä

Viitostie ry korostaa valtaväylän merkitystä valtakunnallisena pääväylänä maan elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta.

Vt5 toimii käytännössä öisin päivittäistavaravarastona, minkä kautta huolehditaan kauppojen elintarvikehuolto. Raskaan liikenteen määrä aina Iisalmen yläpuolelle on merkittävä, ja kasvaa koko ajan.

Liikennepoliittisessa selonteossa korostetaan tulevaisuudessa tehtävien investointien merkitystä taloudellisen kasvun ja kansainvälisyyden lisäämisen kannalta. Eli sinne investoidaan, missä syntyy kasvua ja uutta yritystoimintaa.

Tässä tarkastelussa Viitostie menestyy hyvin. Esimerkiksi erityisesti yhteysvälin Mikkeli-Juvan toteutus laukaisisi investoinnit Mikkelin Visulahdessa, ja sillä olisi suuri merkitys myös Juvan kehitykselle. Mainittakoon, että Juvalla tuotetaan 25 prosenttia valtakunnan salaatista. Lähes kaikki tavara kulkee kuluttajille Viitostien kautta.

Viitostie ry teki kyselytutkimuksen tien käyttäjien keskuudessa, missä kartoitettiin liikenteellisiä ongelmia ja myös palvelutasoa. Tutkimus suoritettiin henkilöliikenteen parissa, ja syksyllä sama tehdään raskaan liikenteen osalta.

Tutkimus osoitti, että Viitostien liikenteelliset ongelmat keskittyvät erityisesti Mikkeli-Juva -välille.
Palvelutasoa piti yli puolet vastaajista riittävänä ja noin kolmanneksen mielestä palvelujen parantaminen lisäisi väylän houkuttavuutta.

Viitostie yhdistää erinomaisesti kaupunki- ja kuntakeskukset Heinolan, Mikkelin, Kuopion, Kajaanin ja Kuusamon kautta Sodankylään asti. Välille jää myös useita muita kaupunki- ja kuntakeskuksia, jotka ovat merkittäviä matkailunoa ja yritystoiminnan sekä ssutuksen kannalta. Toisin sanoen Viitosväylän parantaminenedistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

Viitostie ry vetoaa liikenneministeri Kyllöseen, että itäisen Suomen kehityksen kannalta mekittävin liikenneinvestointia Mikkeli-Juva -välin rakentamista kiirehditään.

Eduskunnan käsitettelyyn ennen juhannusta tulevassa valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa tällä hallituskaudella alkavien hankkeiden joukkoon pääsi vain Mikkelin kohdan remontti (20 miljoonaa euroa).

Koko Mikkelin ja Juvan välin korjaus maksaa noin 100 miljoonaa euroa. Tiesuunnittelun osalta hanke olisi valmis aloitettavaksi, mutta selonteossa se on ajoitettu ns. kakkoskoriin.

Viitostien kunnostus ei saa pysähtyä Mikkelin kohdalle (Tiedote 17.4.2012)

Valtatie 5:n kunnostamisessa olisi Viitostie ry:n mukaan päästävä pätkärakentamisesta kohti väylän pitkäjänteistä kehittämistä. Viitostie ry pitää valitettavana, ettei Itä-Suomen tärkein tiehanke eli Viitostien kunnostaminen Mikkelistä Juvalle sopinut kokonaisuudessaan valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon vuosina 2012-15 toteutettavien investointien listalle. http://www.lvm.fi/liikennepoliittinenselonteko

Selonteossa hankkeelle osoitetaan vain 20 miljoonaa euroa, jolla saadaan toteutettua kunnostustyöt muutaman kilometrin osalta Mikkelin kaupungin kohdalla. Koko Mikkeli-Juva-tieosuuden peruskorjaus maksaa noin 100 miljoonaa euroa.

Selonteossa välin kunnostus on ns. kakkoskorissa eli vuodet 2016-22 kattavassa suunnitteluohjelmassa. Viitostie ry:n mielestä hallituksen ja eduskunnan olisikin sitouduttava elinkeinoelämän, kuljetusten ja matkailuvirtojen kannalta tärkeän pääväylän kehittämiseen Mikkelistä pohjoiseen.

- ­Liikenneinvestoinneilla edistetään mitä parhaiten elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia. Niillä on suuri merkitys myös työllisyyteen, toteaa Viitostie ry:n puheenjohtaja, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen.

Hän muistuttaa, Viitostie on myös Suomi-neidon logistinen selkäranka, joka yhdistää Helsingin ja Pietarin metropolit Järvi-Suomeen, Kainuuseen ja Lappiin. Viitostie ry toivookin, että eduskuntakäsittelyyn vielä tällä viikolla tulevaan selontekoon on saatava sitoumus tai korvamerkintä kunnostuksen jatkamisesta Mikkelistä Juvalle.

Tieosuus on yksi valtakunnan päätieverkon pahimmista pullonkauloista ja liikenneturvallisuuden kannalta heikossa kunnossa. Viitostietä on kunnostettu pätkittäin viime vuosina. Lusi-Mikkeli välillä valmistui viime syksynä Koirakivi-Hurus välille 24 kilometriä uutta tietä. Kuopion pohjoispuolella on meneillään Kallansiltojen kunnostus. Itä-Suomen maakunnat ovat linjanneet tärkeimmiksi väylähankkeiksi teiden osalta Mikkeli-Juvan ja Leppävirta-Kuopio välien kunnostuksen. Tiesuunnitelmien osalta peruskorjaukset voisivat alkaa vaikka tänä vuonna.

Lisätietoja: Viitostie ry:n puheenjohtaja, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204 , markku.kakriainen@chamber.fi

Hallituskaudella 2012-2015 aloitettavat liikennehankkeet

Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko 2012-22http://www.lvm.fi/web/fi/uutinen/-/view/4106312 E18 Hamina-Vaalimaa (PPP-hanke, sopimusvaltuus) 240 M€
E18 Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalue 25 M€
Vt 3 Tampere-Vaasa (Laihian kohta) 20 M€
Vt 5 Mikkeli-Juva 20 M€
Vt 6 Taavetti-Lappeenranta 90 M€
Vt 8 Turku-Pori100 M€
Pääratojen routa- ja pehmeikköalueiden korjaukset 85 M€
Riihimäen kolmioraide 10 M€
Ylivieska-Iisalmi - Kontiomäki ratayhteyden parantaminen (sähköistys) 90 M€
Rauman meriväylä 20 M€
Mt 101 Kehä I:n parantaminen 35 M€
Helsinki-Riihimäki -rataosan kapasiteetin lisääminen 150 M€
E 18, Kehä III:n kehittäminen 110 M€
Bioenergia- ja raakapuukuljetusten turvaaminen (raakapuuterminaalit) 40M€
Vt 22 Oulu-Kajaani 45 M€
Vt 4 Rovaniemen kohta 25 M€
MAL -hankekokonaisuudet 30 M€
Tie-, meri- ja rautatieliikenteen ohjausjärjestelmien uusiminen 90 M€
Helsingin ratapihan toiminnallinen parantaminen 100 M€
Imatra-Luumäki kaksoisraide ja ratavälin parantaminen Imatralta Venäjän rajalle, suunnittelu 10 M€http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=353895